История на Китай
Династия Хан

 

漢朝

 
ЗАПОЗНАНСТВА
 

 

Династията Хан (漢朝, Хан Чао) е втората императорска династия на Китай, управлявала от 206 година пр.н.е. до 220 година. Неин основател е Лю Бан, оглавил селско въстание, свалило от власт династията Цин. Периодът на династията Хан е прекъснат за кратко от управлението на Ван Ман (династия Син, 9-23 година), което го разделя на две части - Западна Хан (206 година пр.н.е. - 9 година) и Източна Хан (25 -220 година). Продължил четири века, периодът Хан е смятан за златен век в китайската история. И до днес най-голямата етническа група в Китай се нарича хан.
 
Империята Хан е разделена на области, контролирани пряко от централната власт, и няколко полуавтономни царства, които постепенно губят остатъците от своята независимост, особено след Бунта на седемте царства. Хунну, конфедерация от централноазиатски народи, които владеят източната част на Евразийската степ, разгромяват Хан през 200 година пр.н.е. Император Хан Уди (141-87 година пр.н.е.) предприема поредица от военни походи, с цел да освободи Китай от подчиненото положение спрямо хунну и успява да им наложи символичен данък. В хода на тези войни Хан установяват властта си в Таримската котловина и се включват в международната търговска мрежа, наричана Път на коприната и достигаща на запад до Средиземноморието. Политиката на Хан успява да раздели хунну на две съперничещи си държави — северна и южна, като по-късно принуждава северните хунну да се преселят на запад от река Или. Въпреки тези успехи, териториите на север от китайската граница скоро за завзети от нов съюз, оглавяван от монголската народност сянби.
 
След 92 година придворните евнуси все по-активно се включват в политическия живот, като избухват сблъсъци между съперничещи си придворни клики. Властта на императорите е застрашена и от засилващото се религиозно движение но даоистите, които се включват масово във Въстанието на жълтите кърпи и движението на Петте купички ориз. След смъртта на император Хан Линди през 189 година, придворните евнуси са избити от група военачалници, които след това си поделят империята. Официалният край на династията Хан е през 220 година, когато царят на Уей Цао Пи отстранява Хан Сианди и се обявява за император.
 
Управлението на династията Хан е период на стопански подем и разрастване на паричната икономика, началото на която е поставено през периода Джоу. Монетите, сечени от централния монетен двор през 119 година пр.н.е., остават паричен стандарт в страната до времето на династията Тан от 7 век. За да финансира военните си походи и колонизирането на новозавладените територии, през 117 година пр.н.е. държавата си присвоява производството на сол и желязо. Тези държавни монополи са премахнати през периода Източна Хан, а изгубените приходи са компенсирани с тежко данъчно облагане.
 
В центъра на обществения живот през периода Хан се намира императорът. Той ръководи правителството, но споделя властта си с наследствената аристокрация и министрите, повечето от които произлизат от образованите среди, формиращи държавната бюрокрация. От времето на император Хан Уди императорският двор официално поддържа конфуцианството в образованието и политическата философия. Тази традиция продължава до падането на династията Цин през 1911 година.
 
Значителен напредък е постигнат и в науката и техниката — изобретена е хартията, корабният рул, отрицателните числа, релефната карта, хидравлично задвижваната армиларна сфера, сеизмографът с обратно махало.
 
Западна Хан
 
Основателят на династията Лю Бан произхожда от селско семейство. Той застава начело на въстание, което успява да превземе столицата Сянян и да свали крайно непопулярната династия Цин. Лю Бан основава нова династия, която влиза в историята под имената Първа, Стара, Ранна, или Западна династия Хан.
 
Системата на управление на държавата при първите хански императори е крайно централизирана, следвайки образеца, установен от Цин Шъхуан. Страната е разделена на административни единици, управлявани от назначени от императора чиновници. Придвижването по служба е базирано не на знатността, а на образованието и на успешното преминаване на поредица изпити.
 
За разлика от предните династии, ханските императори издигат патерналистичната идеология на конфуцианството, която сплотява всички около императора и позволява да се осъществят мащабни проекти, като строителството на Великата китайска стена, имаща за цел да предпазва империята от набезите на номадите хунну.
 Click here for the best hotel deals - HotelsCombined.com
Третият император, У Ди, остава в историята като енергичен и доблестен владетел. За крайъгълни камъни на държавата са провъзгласени конфуцианските добродетели — ученост и гражданска служба. За установяването на дипломатически съюзи с народите на Средна Азия, У Ди организира мисиите на Чжан Цян, които съществено разширяват знанията на китайците за западния свят.
 
Криза
 
Постоянното противопоставяне с номадските племена и разширението на западните граници на империята изтощават ресурсите на страната и довеждат до повишението на данъците.
 
Управленията на Чен Ди и Пин Ди преминават под знака на съперничеството между съпругите на императорите и отсътствие на явен наследник. Слабостта на императорите води до това, че Чен Ди, в угода на новата си наложница, заповядал да умъртвят синовете му от други жени. Смъртта и на двамата императори настъпва неочаквано и поражда множество слухове.
 
След смъртта на Пин-ди, за регент е назначен неговият тъст, Ван Ман, който предприема опити да спаси държавата, чрез провеждането на редица реформи. Ван Ман приема титлата император и се опитва да привлече на своя страна най-бедните слоеве на населението. Стремейки се да ограничи частната земя и робовладелството, узурпаторът настройва против себе си знатната върхушка.
 
Също така, икономическите реформи, които би трябвало да покрият огромните разходи за войните против хунну, не оказват очакваното въздействие. Ван Ман оправдава реформите си като връщане към традициите на доимператорската епоха, но в тяхно следствие настъпва политически хаос. В провинциите се разпореждат въстаннически шайки, чиито главатари си присвояват императорска титла. Най-накрая, най-дръзките от тях, наричащи се „червеновежди“, влизат в императорската столица. Ван Ман е обезглавен, а тялото му — насечено на парчета.

 

Източна Хан
 
В резултат на въстанието на Червените вежди, през 25 г. император Хуанву успява да върне властта на фамилия Лю. Възстановената династия Хан просъществува до 220 г. под името Късна или Източна Хан.
Отношения с Римската империя
 
Ханската и Римската империя се явяват хегемони в противоположните краища на Евразия, но поради значителното разстояние помежду им, сведенията на всяка от тях за другата са малко. Китайците уважително наричат Рим (а после и Византия) „Да Цин“, което означава „Голям Китай“. Римляните наричат Китай и китайците seres — „копринени“ или „страна на коприната“. Най-вероятно, тази дума произлиза от китайската си (, — коприна). От това название произлиза и латинската дума serica — коприна. За производството на коприна пише Плиний Стари в своята „Естествена история“.
 
Най-старите сведения за контакти между Китай и Рим дава историка Луций Аней Флор. Той съобщава, че в двора на Октавиан Август е пристигнало посланичество от Китай, което пътувало четири години. Цветът на кожата им служи за убедително доказателство за това, че те живеят под друго небе, за разлика от римляните.
 
Пр I в. е установен морски търговски път между Европа и Китай, с посредничеството на васалната на Хан държава Цзяочжи и кхмерската държава Фунан. В подтвърждение на това са и намерените находки на древноримски монети в делтата на Меконг (древното пристанище, споменато от Клавдий Птолемей като Катигара).
 
Най-ранният официален контакт между двете империи, засвидетелстван в китайски хроники, е от 166 г. Тогава в двора на Хан пристигат пратеници на „Андун, цар на Да Цин“. Смята се, че с това име е записан император Марк Аврелий Антонин. Римляните носели в дар слонова кост, рог от носорог и коруби от морски костенурки.
 

Империята Хан през 87 г. пр.н.е.

 
ЗАПОЗНАНСТВА
 

 

 
   Save on your hotel - HotelsCombined.ru
Евтини Хотели
Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall

2009 © greatwall-bg.com