长城的历史

НАЗАД

Историята на Великата китайска стена

 

 

 

 
Великата Китайска Стена (Great Wall of China) 1907 г.
 
китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те
 

Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall история сайт запознанства секс любов Great Wall Самотна съм чакам те Great Wall китай династия император конфуций Great Wall
 
Великата китайска стена (Great Wall of China) е най-дългото крепостно укрепление в целия свят. Тя е 1000 пъти по-дълга от всеки друг паметник на Земата. Започната преди Християнството, тя ще се строи, когато Колумб тръгва за Америка. Стената, наподобяваща извитото туловище на дракон. Тя е била строена в продължение на 2100 години и по нейното изграждане работили милиони войници и работници. Според историческите източници през VII-ми век, само за десет дни, по време на строежа на стената, загинали 500 000 човека.
Гигантското крепостно съоръжение било построено, за да отреже пътя на завоевателите и авантюристите към богатствата и загадките на Китайската империя. Заради размерите си Великата Китайска Стена (Great Wall of China) започва да бъде наричана осмото чудо на света.
 
Историята на Великата Китайска Стена (Great Wall of China) започва през V-ти век. Това било времето, когато след разпадането на единната китайска държава Чжоу се появили няколко различни царства.
Защитавайки се един от друг през този период, различните държавници започнали да строят отбранителни стени. В северните провинции  Цин Чжоу и Ян започнали да се копаят ровове и да се укрепяват границите, за да са предотвратят набези от живеещите в северните степи монголски пълчища.
Един от най-жестоките управници на Китайската империя бил император Шихуанди. За 11 години царуване той създал империя с жестоко, но ефективно управление. Шихуанди създал мрежа от пътища и водел строг отчет на жителите на империята.
По негова заповед, за защита на северната граница на империята, стената била съединена с вече съществуващи отбранителни съоръжения. 300 000-ната армия, както и милиони наемни работници и затворници, осъдени на каторга, се захванали със строежа на Великата Китайска Стена (Great Wall of China)
Били построени гигантски кули, в които на стража можели да стоят от 30 до 50 войници. По нея можели да се движат шест реда конници. През всеки 180 метра имало разположени стълби.
Още от самото начало защитата на китайската граница изисквала не само изграждането на мощни укрепления. За да бъде отблъснато евентуално нападение над стената, около нея постоянно патрулирали гарнизони. С помощта на димни сигнали съобщение за приближаване на врагове се предавало от единия край на стената до другия за 24 часа.
 Тази скорост все пак била поразителна за онези времена. Системата на патрулиране с гарнизони имала едно голямо предимство. Сменящите се един след друг императори устройвал фактът, че армията била разпокъсана и се намирала далеч от двореца в Пекин. Така войниците не можели да се вдигнат на бунт, а ако го направели, той бързо бил потушаван. 
За разлика от предишните  военни укрепления, които в основата си представлявали ровове и земни насипи, допълнително подсилени с дървени съоръжения, при построяването на Великата Китайска Стена (Great Wall of China) били използвани най-съвременни строителни методи. Най-голяма трудност възниквала при пренасянето на материала до стената.
Не във всеки район имало необходимите ресурси за изграждане на стената и понякога се налагало да се пренасят материали от много далеч. От планините работниците пренасяли огромни каменни блокове, от гористите местности се снабдявали с дъбови, борив и елови талпи, а от пустинята Гоби донасяли смес от пръст, пясък и глина.
След смъртта на Шихуанди императорите от династията Хан следяли за поддържането на Великата Китайска Стена (Great Wall of China) в нужния ред и още повече я удължили. По-късното й преустрояване и укрепяване също изисквало не малко усилия и време. Последният и най-важен етап в строителството на стената бил предприет по време на управлението при императорите от династията Мин (1368-1644 г.).
 
От участъците от Великата Китайска Стена (Great Wall of China), изградени по време на династията Мин, най-добре са се съхранили, построените от камък. При тяхното строителство земната повърхност се изравнявала и върху нея се забивали масивни пилони, служещи за опора на градежа.
Върху тези фундаменти постепенно била издигана стената с облицовка от дребни камъчета, пръст и вар. Когато съоръжението достигнело нужната височина (стената в периода на династията Мин имала височина 6 м. и широчина 7,5 м.), най-отгоре се нареждал кирпич. Ако наклонът бил по-малък от 45 градуса, кирпичната настилка се правела плоска, а при по-голям наклон в стената се изграждали стъпала.
В периода на разцвета на династията Мин стената се простирала от крепостта Шанхайгуан на брега на пролива Бохайван  до Цзяйогуан в северозападната провинция Гансу (по време на династията Цин най-западната точка се е намирала 200 км по - далече).
Най-добре запазеният участък е този, който се намира в близост до село Бадалин, на около 65 км. от Пекин. На много места обаче стената е полуразрушена, особено в западните си райони.
 
Но трябва да се знае, че истинската Велика Китайска Стена (Great Wall of China) не е тази, по която туристите се разхождат и фотографират. Истинската стена започва от Жълто море и минава през планините на север от Пекин.
Тя има укрепления и кули на всички важни проходи. Стената следва долините на големите реки. В началото си е строена от камък, а в пустинята е градена от тухли. Свършва при Бялата река. Днес са открити хиляди километри забравени стени. Ако се подредят в линия всички известни стени достигат 56 000 км, които са почти достатъчни да се обиколи два пъти Земята. Но защо китайците са строели толкова стени на такава огромна площ? Уседналият китайски народ се страхувал от номадските орди от север, хуни, монголи и манджури. В китайска поема се казва: "Те нямат ниви и пасища, а само пустош, където в жълтите пясъци лежат бели кости."
Китайската Стена (Great Wall of China) била преграда между цивилизацията и варварите. Китайците строели също огради около домовете и градовете си. Йероглифът "град" значи и "стена". 
Строежът на стена около страна като Китай изисквал човек с чудовищно его и власт. Този човек бил толкова могъщ, че Китай е кръстен на него - това бил император Чин, първият император на Китай. За 12 години той построил стена дълга 6 400 км., висока 9,5м. и широка 4,4 м. Император Чин уеднаквил мерките и създал единна парична система. Гробът му показва колко пищно и страшно било царуването му.
През 1974г. на изток от гроба му археолозите откриват огромна заровена армия керамични войници, пазещи императора от зли духове. Войниците си в естествени размери и с индивидуални черти на лицата. Те били създадени по оригиналните си първообразци. Разкрити са 10 % от находката и броят на войниците е 10 000. Гробът на императора е строен 38 години от 700 000 човека.

 

Първата стена се правила от набита почва. Тази техника днес все още се прилага в Китай. Посторените по този начин обекти са изключително здрави. На ширината на стената се редят успоредно дъски, а между тях се насипва пръст, която се мокри и набива.  
Тази стена защитавала Китай, но взела тежък данък от народа му. Милиони умрели от изтощение на нея. Казват, че мъртвите се ползвали за хорасан и били толкова много, че той побелял от тях.
След смъртта на императар Чин, новата династия започнала по-голяма стена. Импаратор Чин построил стена с кръвта на селяните, новата династия използвала нова порода коне, взета от номадите. Втората стена била стоена около времето на Христос. Тя била дълга 11 000 км - най-дългата постойка в историята на човечеството. Тъй като стената била прекалено дълга, за да се слагат часовои на няколко метра, китайците използвали сигнали от дим през дена, и от огън през нощта. Създадената сложна система от димни сигнали, позволявала да се предаде съобщение на 1 100 км. за 24 часа като всеки огън се виждал от съседната кула.
Благодарения на стената търговията процъфтяла - оформил се известният път на коприната. Изобретенията на Китай поели към Западния свят. Компасът, занесен там помогнал на Колумб да открие Америка. От Запад към Китай проникнали ранни форми на Християнство, а също и най-важната за Китай религия - Будизмът.
Но кошмарът на Китай се възродил с раждането на Чингис хан, който бил човекът, обединил варварските племена. Той навлязъл със стохилядна войска, превзел крепостта Джионгуан и превзел Китай.
Наследник на Чингис хан бил Кублай хан, владял империя до Европа. По това време Марко Поло посетил Китай и описал видяното. Тогава стената била в руини и той не я споменал в записките си.
Монголите били свалени от династията Мин, която издигнала последната Велика Китайска Стена (Great Wall of China). През 1368г., когато в Европа върлувала чума, Мин създали най-великия строителен обект в света. Тази стена била по-голяма от другите и била построена главно от камък. Тя започвала от Шанха-й-гуан до Жърто море и стигала до Джа-й-гуан в пустинята Гоби. Дължината й е 6 400 км. Голяма част от работата се вършела от затворници, а когато те умирали, мястото им се заемало от техен роднина до изтичане на присъдата им. На всеки 15 м. имало олуци за дъждовната вода, но те винаги били от вътрешната страна на стената, за да не може връгът да закачи примка и да се изкачи. Все пак тази велика постройка се провалила, не заради строителна грешка, а заради любовта на един от генералите, охраняващи стената. Нашественикът изполвал това и с хитрост принудил генерал Ву да отвори вратите на охраняванета от него крепост.
Западният свят успял да види Великата Китайска Стена (Great Wall of China) едва през посредните 200 години. Това станало през 1793 г., която английски дипломати, водени от лорд Макартни, пристигнари в Китай с цел отваряне на търговски пътища. Член от екипажа направил рисунка на стената, която бързо била размножена. Така Западният свят получил първите представи за Великата Китайска Стена (Great Wall of China), която днес е посещавана от милиони туристи.
От първата Велика Стена (Great Wall of China) на династията Чин досега са се съхранили единични участъци от по няколко километра, които през 1987 г. са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
 
Твърдението, че Великата Китайска Стена (Great Wall of China) е единственото ръкотворно дело, видимо от космоса, е един от научните митове, ползващи се с най-голяма популярност в света, но не отговаря на действителността. 
За китайците Великата Китайска Стена (Great Wall of China) служи за убедително доказателство за величието на държавата им в миналото. За останалия свят тя представлява удивителен паметник, свидетелство за силата на хората, тяхната изобретателност и  издържливост.
 

 

 

 

 

 

 

 
2009 © greatwall-bg.com